Back to Top

основна "Бизнес и икономика"

Бизнес и икономика

Икономика. Част 2

Автор:Лилияна Иотова Валентина Алякова

Цена: 2,20 лв

Как да стана много богат

Автор:Съставител: Нели Стефанова

Цена: 5,00 лв

Корпоративен риск мениджмънт

Автор:Радослав Габровски Боян Илиев

Цена: 10,00 лв

Макроикономика

Автор:Стати Статев, Петкан Илиев

Цена: 5,00 лв

Математика

Автор:Тихомир Трифонов

Цена: 5,00 лв

Международен бизнес.

Автор:Невяна Кръстева

Цена: 5,00 лв

Международни стратегии

Автор:А. Дамянов Д. Илиев С. Момчев

Цена: 10,00 лв

Менидмънт

Автор:Я. Янкулов Г. Забунов

Цена: 5,00 лв

Организирани пазари

Автор:Симеон Елазаров Благодатка Маркова Христо Миленков

Цена: 5,00 лв

Рекламата каквато е

Автор:Димитър Доганов Ференц Палфи

Цена: 5,00 лв