Back to Top

основна "Бизнес и икономика"

Бизнес и икономика

Икономика на труда

Автор:Димитър Шопов Любомир Стефанов Марин Паунов

Цена: 4,00 лв

Икономика. Част 2

Автор:Лилияна Иотова Валентина Алякова

Цена: 3,00 лв

Как да стана много богат

Автор:Съставител: Нели Стефанова

Цена: 5,00 лв

Корпоративен риск мениджмънт

Автор:Радослав Габровски Боян Илиев

Цена: 8,00 лв

Макроикономика

Автор:Стати Статев, Петкан Илиев

Цена: 5,00 лв

Математика

Автор:Тихомир Трифонов

Цена: 5,00 лв

Международен бизнес.

Автор:Невяна Кръстева

Цена: 5,00 лв

Международни стратегии

Автор:А. Дамянов Д. Илиев С. Момчев

Цена: 5,50 лв

Менидмънт

Автор:Я. Янкулов Г. Забунов

Цена: 5,00 лв

Микроикономика

Автор:Георги Манлев

Цена: 4,00 лв
Страница 1 от 2